MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR :

Bu sözleşmede taraflar Mr Big Coffee ve MÜŞTERİ olarak adlandırılacaktır.

2-TANIMLAR:

Bu sözleşmede geçen;

Mr Big Coffee : MBC Kahve Dış Ticaret Ltd. Şti. 

MÜŞTERİ: Ürün ya da hizmet satın almak üzere şirketimizle sözleşme imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

WEB SİTESİ: Gerçek ya da tüzel kişiler için yapılan içeriklerinin Internet ortamında herkesin girip görebileceği şekilde yayınlanmasını sağlayan yazılım parçası ve mobil telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinde çalışan aplikasyona denir.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin Mr. Big Coffee'ya ait www.mrbigcoffe.com internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişi yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-1. ÖDEME ŞEKLİ :

Kredi Kartı ile Taksitli ya da Peşin İşlem (Tek Çekim)

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3-2. FAİZ VE KOMİSYON ORANI:

Vadeli/Taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, MÜŞTERİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-3. SÖZLEŞME KAPSAMINDA ALINAN ÜCRETİN İADESİ - ÜCRET İADE ŞARTLARI ve İADE PROSEDÜRÜ:

KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN:

MÜŞTERİ'nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Mr. Big Coffee bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Mr. Big Coffee, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani Mr. Big Coffee, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Mr Big Coffee ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Mr. Big Coffee'nin Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

HAVALE İLE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN:

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, MÜŞTERİ' nin havaleyi gönderdiği banka hesabına ya da karşılıklı anlaşıldıktan sonra MÜŞTERİ'nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

3-4. TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ :

Teslimat ve Fatura Adresi : Sahrayıcedid Mh. Imam Ramiz Sk. Demirli Sitesi No:2/6B Kadıköy

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Mr. Big Coffee'nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Mr. Big Coffee edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Mr. Big Coffee'ye geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de MÜŞTERİ'ye aittir.

4-TARAFLARIN HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ - GENEL HÜKÜMLER:

4.1. MÜŞTERİ, www.mrbigcoffee.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ' nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ’nin kendisinden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Mr. Big Coffee sorumlu tutulamaz.

4.4. Mr. Big Coffee, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Mr. Big Coffee'ye ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ' nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Mr. Big Coffee ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartının MÜŞTERİ' nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Mr. Big Coffee'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Mr. Big  Coffee'ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri MÜŞTERİ'ye aittir.

4.7. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Mr. Big  Coffee'ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Mr. Big Coffee tarafından karşılanacaktır.

4-8. ÜRÜN teslimatının kanuni nedenler ve mücbir sebeplerden dolayı (deprem, sel, olağan üstü hal vb.) yapılamaması halinde MÜŞTERİ, Mr. Big Coffee'den hiç bir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz.

4-9. Mr. Big Coffee ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelere ait her türlü vergi, resim, harç ve fonlar MÜŞTERİ tarafından ödenir. (Resmi dairelere ait özel hükümler saklıdır.)

4-10. Bu sözleşmede bulunmayan haller için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuatına ve genel hükümlerine göre işlem yapılır.

4-11. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanması esnasında vukuu bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ile çözümlenememesi halinde sözleşmenin yapıldığı yer Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme ve eklerinin hükümleri uyarınca, Coffee Manifesto tarafından düzenlenecek fatura, tutanak, yazı ve diğer belgeler, sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasından doğacak her türlü adli ve idari uyuşmazlığın çözümünde kesin delil niteliğinde olup, mahkemelerde başkaca delil ibraz edilmeyecektir.

5-SÖZLEŞMENİN FESHİ - CAYMA HAKKI:

MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir.

Tüketicinin cayma bildiriminin Mr. Big Coffee'ye ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Coffee Manifesto tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Mr. Big Coffee veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

5-1. Sözleşmede yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen taraf sözleşmeye aykırı davranmış olur ve diğer tarafça sözleşme feshedilebilir.

5-2. Bu sözleşmenin haklı nedenlerle Mr. Big Coffee tarafından feshi durumunda, MÜŞTERİ'den peşin olarak tahsil edilen ücretler ücret iade şartlarına göre iade edilir.

5-3. Cayma Hakkı Kullanılamayacak ÜRÜNLER

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

5-3-1. İç giyim ürünleri, kişisel bakım ürünleri, kozmetik ürünler, kimyasal ürünler ve her türlü temizlik ürünleri.

6-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İş bu sözleşme kabul tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. MÜŞTERİ herhangi bir sebeb göstermeden sözleşmeyi fehedebilir. MÜŞTERİ bu isteğini [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek bildirmek zorundadır.

7-SÖZLEŞMENİN KABULU ve BEDELİ:

Bu sözleşme Mr Big Coffee web sitesinde yayınlanır hesap açan MÜŞTERİ bu sözleşmeyi okuyup kabül etmiş sayılır. Sözleşmenin başlangıç tarihi olarak ürün ve hizmetin alındığı tarih kabul edilir. Sözleşme bedeli satın alınan ürün bedelinin Mr. Big Coffee web sitesi üzerinde yayınlanan bedeldir. Bu bedele her türlü vergi dahildir. Sözleşme onay kutusu işaretlendiği anda kabul edilmiş sayılır.

8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ'nin veya Mr. Big Coffee'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Mr. Big Coffee : MBC KAHVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

MÜŞTERİ :

Tarih :

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR